Geodetické zaměření vodovodního řadu

V jižní části pozemku probíhá vodovodní trubka DN 600 OC z roku 1967. Jde o hlavní přivaděč propojující Žvahov a Malvazinky. Poloha potrubí značně omezuje možnosti výstavby na pozemku, přesná poloha potrubí a hloubka uložení není známa.

Znalost přesného polohopisu a výškopisu tohoto řadu a jeho ochranného pásma je nezbytným podkladem ke zpracování a dokončení návrhu stavby. Aktuálně je zveřejněna Výzva na zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je geodetické zaměření polohy vodovodu, přípravné a ostatní práce včetně dvou kopaných sond. Termín podání nabídek je 2.12.2022, výběrové řízení je zveřejněno v Tender aréně.