O projektu

Komorní projekt Nový Zlíchov

Bytový soubor Nový Zlíchov je nejmenším bytovým projektem, který PDS připravuje. Nachází se v klidné lokalitě pod Dívčími hrady v Praze 5, odkud jsou krásné výhledy na údolí Vltavy a na Kavčí Hory.

20221109_105714
Nový Zlíchov

Nájemní bydlení pro rodiny s dětmi

Komorní bytový dům s 20-25 bytovými jednotkami určenými především pro bydlení rodin s dětmi. Snahou je, aby každý byt měl vlastní terasu, balkon nebo soukromou část zahrady. Projekt má ambici definovat veřejný prostor ulice před objektem, nová výstavba bytového domu bude citlivě navazovat na okolní rezidenční zástavbu a sousední areál střední odborné školy.

Občanská vybavenost

V bezprostřední blízkosti bytového domu je střední škola. Obchody, služby a úřady jsou k dispozici v dostupné vzdálenosti u Smíchovského nádraží, na Andělu a v Radlicích.

Ekologie

S ohledem na zvyšující se požadavky na energetickou náročnost staveb budou objekty městského bydlení splňovat požadavky na budovy s minimální spotřebu energie. Tepelné zisky a ztráty budou regulovány orientací domu, stínícími prvky, prostorovým a dispozičním uspořádáním, návrhem obálky domu. Počítá se s využitím stavebních materiálů šetrných k životnímu prostředí. V návrhu bude kladen důraz na minimální spotřebu energie v průběhu výstavby a životnosti stavby. Identitou tohoto projektu je maximální propojení bytového domu se zahradou a pozemkem v Děvínském svahu.

Aktuálně

Na základě otevřeného výběrového řízení byl vybrán architekt projektu – architektonický ateliér KAVA spol. s r.o., který pracuje na návrhu stavby. Cílem návrhu je kvalita nové architektury, hospodárnost a dlouhodobá efektivita provozu nového bytového domu. Dalším krokem bude představení projektu vedení Městské části Praha 5 a nejbližším sousedům.

NZL 3d obrazek bez popisu