Galerie

Vizualizace projektu Nový Zlíchov

Fotografie Děvínského vrchu a okolí pozemku; sousední vila Bóža je půvabnou stavbou z počátku 20. století

Historické mapy a fotografie území